Spedycja morska

Oferujemy liczne usługi portowe w kraju i za granicą, w tym magazynowanie, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę celną w agencjach celnych w Gdyni i Szczecinie, Hamburgu oraz aranżację ubezpieczeń morskich. Umożliwiamy również organizację transportu całokontenerowego (FCL), drobnicowego (LCL), ładunków niekonwencjonalnych, ponadgabarytowych i niebezpiecznych.

copyrights © 2014 by Ramaro